Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

5ημερο εντατικό σεμινάριο περιβαλλοντικής ηθικής

5ημερο εντατικό σεμινάριο περιβαλλοντικής ηθικής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Μυτιλήνη. Εισηγητής ο σημαντικός στο χώρο της περ. ηθικής Warwick Fox.
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν, απαιτείται όμως αίτηση συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www3.aegean.gr/environment/eeppd/EnvEthics/FOX_Ethics.pdf