Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Συλλογή περιβαλλοντικής ηθικής

Κυκλοφορεί δωρεάν νέα συλλογή περιβαλλοντικής ηθικής

κατεβάστε το
http://www.protopapadakis.gr/Environmental%20Ethics,%20Challenges%20and%20Prospects%20for%20the%2021st%20century.pdf