Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

κυκλοφορία τόμου για Ορεστιάδα

μόλις κυκλοφόρησε, με ειδικά κεφάλαια για περιβαλλοντική εκπαίδευση. Κατεβάστε το δωρεάν
http://www.geo.duth.gr/news.txt/2016-12-09-a/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%201%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%9F%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82.pdf